Kapalı Devre Kule 20-3,700 kw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalı Tip Radyal Fanlı Soğutma Kuleleri

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• CTI sertifikalı

• Geniş kapasite aralığı (50-3.029 kW)

• Tüm gövde Z-725 (725 gr/m2 galvaniz) kalitede daldırma galvaniz çelik

• Z-725 kalitede galvaniz çelik kaide üzerine oturtulmuş, çift emişli, öne eğik kanatçıklı santrifüj fanlar

• IEC 72 standartlarına uygun, IP 65 koruma sınıfına haiz, yüksek verimli TEFC motorlar

• 40 bar hava basınç testi uygulanan, basınç kaybını minimize eden özel dizayn çelik batarya

• Bataryadaki tüm borularla temas ederek maksimum ısı alışverişi sağlayan sprey sistemi

• DIN–EN 733 ile uyumlu, AISI 304 paslanmaz çelik şaftlı, IP 55 motor korumalı pompa

• Drenaj ve besleme suyu bağlantıları ile birlikte taşmayı engelleyici şamandırayı da içeren,

bakım kapağıyla içersine kolayca ulaşılabilen Z-725 kalitede galvaniz çelikten mamul su havuzu

• Tüm modellerde free cooling yapabilme özelliği

AKSESUARLAR

• Hava emiş kısmına veya hava atış kısmına monte edilebilen, istenilen ses yutum seviyesine göre 600 mm veya 1000 mm olarak imal edilen susturucu paneller

• Su havuzunda oluşan su sesini minimize etmek için özel susturucu paneller

• Freecooling kapasitesini arttırmak için bataryanın %50’sini ya da tamamını Finli özel kanatlı olarak imal edebilme

• Gövde, havuz ve bataryayı ayrı ayrı ya da birlikte paslanmaz çelik (AISI 304,316,430) olarak imal edebilme.

• Korozif ortamlarda çalışan kulelerin metal aksamlarının özel Decsaprot korozyona önleyici kaplama ile kaplanması

• Fan çıkışında havanın yoğuşmasını engellemek için özel ısıtıcı batarya

• Çift hızlı veya invertör kontrollü motor imkanı

• Minimum su seviyesi kontrolü

• Donmaya karşı elektrikli ısıtıcı

• Kimyasal dozaj ve otomatik bleed-off sistemi

 

Kapalı Tip Aksiyel / Radyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Geniş kapasite aralığı (50-3.500 kW)

• Kompak boyutlar ile birim soğutma kapasitesinde minimum oturma yüzeyi

• Z-725 Galvaniz kaplamadan imal gövde 25 bar da test edilen, basınç kaybını minimize eden özel dizayn çelik batarya

• Tüm modellerde freecooling yapabilme özelliği

• Alüminyumdan imal edilmiş, airfoil kanatçıklı, yüksek enerji verimli aksiyel fan

• Direk akuple, IP 55 korumalı, yüksek verimli elektrik motoru

• Fan ve bataryaya kolay ulaşıp, bakım yapılabilmesi için özel bakım kapakları

• Cihazın üst kısmında bulunan nozullarda hiçbir özel alete gerek kalmaksızın çıkarılıp, bakım imkanı.

• Polipropilen malzemeden imal edilen eliminatörler, dolgu malzemeleri ve hava giriş panjurları

• Z-725 galvaniz çelikten imal edilen, drenaj, taşma ve besleme su bağlantılarını

içeren ve batarya kısmını taşıyan özel dizayna haiz su havuzu.

• Test sonrası montaja hazır bir halde tek parça yada parça parça nakliye edilir. Kule boyutları TIR veya konteynır taşımacılığına uygundur.

AKSESUARLAR

• Korozif ortamlarda çalışan kulelerin metal aksamlarının içten ve dıştan özel Decsaprot korozyona önleyici kaplama ile kaplanması

• Düşük ses seviyeli uygulamalar için, özel dizayna sahip Axilent veya Axilent plus fanlar

• Freecooling kapasitesini arttırmak için bataryanın %50’sini yada tamamını Finli özel kanatlı yapabilme özelliği

• Gövde, havuz ve bataryayı ayrı ayrı ya da birlikte paslanmaz çelik (AISI 304,316,430) olarak imal edebilme.

• Cihazın üst kısımlarına bakım yapabilmek için özel platform ve merdiven.

SOĞUTMA KULESİ SİSTEMLERİ

Soğutma kulesi sitemleri kapalı veya açık olarak ikiye ayrılırlar. Kapalı soğutma kulesi sistemlerinde ( 2 ) soğutulacak su bir serpantin içerisinden geçirilerek, atmosfer ile teması engellenmiş olur. Açık sistemlerde ( 1 ) ise soğutulacak su direkt olarak atmosferle temas ederek soğutma işlemi gerçekleştirilir.                                          

1 : Açık Tip Soğutma Kulesi Sistemleri                        

2: Kapalı Tip Soğutma Kulesi Sistemleri

Soğutma kulesi sitemlerinde ayrıca hava akışını gerçekleştiren fanların tipine göre 2 farklı kule tipi vardır. Aksiyel Tip (Şekil-1) soğutma kulesinde fanlar kulenin üst tarafına konumlandırılır ve hava emişi kulenin 4 tarafından yapılır. Radyal tiplerde (Şekil-2) ise fanlar kulenin alt tarafına konumlandırılır ve hava emişi kulenin öen tarafından yapılır. 

Bahsedilen tanımlar düşünüldüğünde belirli bir kapasite için 4 farklı kule seçimi yapılabilir. Bir kulenin kapalı ya da açık oluşu veya radyal ya da aksiyel oluşu, projenin türüne, kulenin konumlandırılacağı yere, kulenin çalışacağı yerin iklim şartlarına göre farklılık gösterebilir.

Kapalı ve açık kule incelenecek olursa temelde ortaya çıkacak farklar şu şekilde olacaktır;

  • Kapalı soğutma kulesinde soğutulan su bir serpantin içerisinden geçirilir ve serpantin üzerinden su ve hava geçişi sağlanarak su soğutma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Böylece soğutulan su atmosferden izole edilerek, kirlenmesinin önüne geçilmiş olur. Özellikle kulenin çalışmadığı koşullar düşünüldüğünde kule havuzunda bekleyen suda bakteri oluşumu gerçekleşecek ve açık tip kule kullanılması durumunda çeşitli bakteriler içeren su sisteme gönderilmiş olacaktır.  Özellikle konfor uygulamalarında açık tip kule kullanılması insan sağlığı açısından olumsuz etkiler oluşturabilir.
  • Kapalı kule sistemlerinin belirli bir soğutma grubuna kaynak görevi gördüğü durumlarda, kulenin kapalı olması, soğutma grubu kondenserine, açık kulelere nazaran daha temiz su sağlayacağından, soğutma grubunun çalışma ömrü, bakım maliyeti ve çalışma verimliliği artacaktır.
  • Kapalı kule sistemlerinde soğutulacak su serpantin içerisinde olduğundan ve soğutma işlemi sırasında, serpantinden dolayı belirli bir ısı kaybı gerçekleştiğinden, açık kule sistemlerine göre daha verimsizdir.
  • Kapalı kuleler açık kulelerden fazla olarak, suyun soğutma işleminin gerçekleştirildiği bir serpantin içerdiğinden, yatırım maliyeti kapalı kulelerin açık kulelere göre daha fazladır.

Radyal ve aksiyel fanlı kule incelenecek olursa temelde ortaya çıkacak farklar şu şekilde olacaktır;

  • Radyal kulelerde hava emişi tek taraflı olduğundan, kulenin yalnızca 1 tarafında hava girişi için belirli bir mesafe bırakılmalıdır. Bu durum aksiyel kuleler için 4 taraflıdır dolayısı ile radyal kuleler yerleşim sırasında daha az yer kaplamaktadır.
  • Radyal kuleler  aksiyel kulelere göre daha sessiz çalışırlar.
  • Radyal kulelerin enerji tüketimi aksiyel kulelere göre daha fazladır.  

Tüm bu karşılaştırma verileri düşünüldüğünde konfor uygulamaları için kapalı tip radyal bir kule seçimi, sistemin verimli çalışması ve insan sağlığı için risk oluşturmaması adına doğru bir seçim olacaktır. Ancak soğutma kulesi bir proses uygulamasında kullanılacak ve suyun atmosferle temas etmemesi sistem için bir avantaj sağlamayacak ise maliyeti düşürmek adına açık kule seçimi doğru olacaktır.